Vejret i Nakskov

 
  Prognosekort for istykkelsen i de danske farvande
Kort fra SOK - Her kan hentes oversigt i PDF-format   Kort fra DMI

Se desuden: Isprognose fra DHI     Vandudsigten     Is i de danske farvande (artikel)

"Østersøkoden" ASTK, hvor bogstaverne erstattes udfra følgende tabel

A – koncentration af is. S – istykkelse og art.
0 Isfrit
1 Åbent vand – mindre end 1/10
2 Spredt drivis – 1/10 til mindre end 4/10
3 Åben drivis – 4/10 til 6/10
4 Tæt drivis – 7/10 til 8/10
5 Meget tæt drivis – 9/10 til 9+/10
6 Kompakt drivis, inklusive sammenfrosset drivis – koncentrationen 10/10
7 Fastis med drivis udenfor
8 Fastis
9 Åben rende i meget tæt eller kompakt drivis eller
rende langs den faste iskant
Ukendt.
0 Is mindre end 5 cm tyk – nyis eller mørk tyndis.
1 Is 5 til 10 cm tyk – lys tyndis eller isskorpe.
2 Is 10 til 15 cm tyk.
3 Is 15 til 30 cm tyk.
4 Is 30 til 50 cm tyk.
5 Is 50 til 70 cm tyk.
6 Is 70 til 120 cm tyk.
7 Is overvejende tyndere end 15 cm med forekomst af tykkere is.
8 Is overvejende 15-30 cm tyk med forekomst af is tykkere end
30 cm.
9 Is overvejende tykkere end 30 cm med forekomst af tyndere is.
X   Ukendt.
T – isens flagestørrelse, el. udseende
( topografi ).
K – besejlingsforhold.
0 Tallerkenis, isskosse, isskive, kvadderis – mindre end 20 m i tværmål.
1 Isflager 20 til 100 m i tværmål – små isflager.
2 Isflager 100 til 500 m i tværmål – mellemstore isflager.
3 Isflager 500 til 2.000 m i tværmål – store isflager.
4 Kæmpe« isflager mere end 2.000 m i tværmål – eller jævn is.
5 Overlappende is (Pakis).
6 Kompakt snesjap eller isklumper, eller kompakt kvadderis.
7 Skrueis eller skrueisvolde.
8 Smeltevandshuller (våger) eller mange smeltevandspytter på overfladen.
9 Rådden is.
X   Ukendt.
Skibsfart uhindret.
1 Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudning.
2 Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt bygget eller har ringe maskinkraft. Sejlads for træskibe selv med isforhudning ikke tilrådelig.
3 Sejlads uden isbryderhjælp er kun mulig for stærkt byggede skibe egnet for sejlads i is og med god maskinkraft.
4 Sejlads foregår i rende uden isbryderhjælp.
5 Isbryderhjælp gives kun til skibe egnet for sejlads i is og af speciel størrelse.
6 Isbryderhjælp gives kun til skibe af særlig isklasse og speciel størrelse.
7 Isbryderhjælp gives kun til skibe efter særlig aftale.
8 Sejladsen indstillet indtil videre.
9 Sejladsen ophørt.
Ukendt.